کارآفرین این قسمت از کلاه‌خود یک کارآفرین ورزشکار باهوش است که معتقد است از عشق به مردم و احساس امنیتی که به آن‌ها میدهد توانسته کسب و کار شخصی خود را بسازد. مهمان این برنامه مهدی صفایی قهرمان کیک بوکسینگ جهان و کسی است که برای بیش از ۲ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

اگر دوست‌ دارید با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان موفق بیشتر آشنا شوید با برنامه کلاه‌خود همراه باشید. «کلاه‌خود» برای کسانی که می‌خواهند از سرشان محافظت کنند!